DOWNLOAD JEETAY GA IS BAR TARAZU

Ab tum yeh nahin keh sakte ke kitaab to humse pehle ke do girohon ko di gayi thi, aur humko kuch khabar na thi ke woh kya padhte padhaate thay. Allah tumko logon ke sharr se bachaane wala hai. Unke liye unke Rubb ke paas salamati ka ghar hai aur woh unka sarparast hai us saheeh tarz e amal ki wajah se jo unhon ne ikhtiyar kiya. Us din jo saza se bach gaya uspar Allah ne bada hi reham kiya aur yahi numayan kamiyabi hai. Zara khayal karo us waqt ka jabke shaytan ne in logon ke kartoot inki nigahon mein khushnuma bana kar dikhaye thay aur inse kaha tha ke aaj koi tumpar gaalib nahin aa sakta aur yeh ke main tumhare saath hoon, magar jab dono girohon ka aamna saamna hua to woh ultey paaon phir gaya aur kehne laga ke mera tumhara saath nahin hai, main woh kuch dekh raha hoon jo tum log nahin dekhte, mujhey khuda se darr lagta hai aur khuda badi sakht saza dene wala hai.

jeetay ga is bar tarazu

Uploader: Metilar
Date Added: 6 June 2008
File Size: 49.45 Mb
Operating Systems: Windows NT/2000/XP/2003/2003/7/8/10 MacOS 10/X
Downloads: 70817
Price: Free* [*Free Regsitration Required]

Tumse pehle ek giroh ne isi qism ke sawalaat kiye thay, phir woh log inhi baaton ki wajah se kufr mein mubtala ho gaye.

01 Jeetay Ga Bhai Jeetay Ga New With Beat by Tarazu Songs playlists – Listen to music

Aur aey Muhammadinke saamne ueetay shaks ka haal bayan karo jisko humne apni aayat ka ilam ata kiya tha magar woh unki pabandi se nikal bhaga, aakhir e kaar shaytan uske pichey padh gaya yahan tak ke woh bhatakne waalon mein shamil hokar raha.

Woh aur uske saathi tumhein aisi jagah se dekhte hain jahan se tum unhein nahin dekh sakte. Chunanchey ab jo haqq unke paas aaya to usey bhi unhon ne jhutla diya.

jeetay ga is bar tarazu

Pas tum unhein unke haal par chodh gw ke apni iftara pardaziyan karte rahein. Dekho, tumhare paas tumhare Rubb ki taraf se baseerat ki roshniyan aa gayi hain, ab jo beenayi se kaam lega apna hi bhala karega aur jo andha banega khud nuqsan uthayega, main tumpar koi paasbaan nahin hoon. Allah farmayega jao, tum bhi usi jahannum mein chale jao jis mein tumse pehle guzrey huey giroh Jinn o Ins insan jaa chuke hain.

Is tarah Allah haqq se faraar aur nafrat ki napaaki un logon par musallat kar deta hai jo iman nahin laatey. Maine tujhko kitaab aur hikmat aur Taurat aur injil ki taleem di, tu mere hukum se mitti ka putla parinde ki shakal ka banata aur us mein phoonkta tha aur woh mere hukum se parinda ban jaata tha, jeegay madar zaad andhey blind aur kodhi leper ko mere hukum se accha karta tha, tu murdon ko mere hukum se nikalta tha, phir jab tu bani Israel ke paas sareeh nishaniyan lekar pahunhca aur jo log un mein se munkir e haqq thay unhon ne kaha ke yeh nishaniyan jaadugari tarazh siwa aur kuch nahin hain, to maine var tujhey unsey bachaya.

Jeetay Ga Is Bar Tarazu Jeetay Ga

Inse kaho ke agar khuda Maseeh Ibn Mariyam ko aur uski Maa aur tamaam zameen waalon ko halaak kar dena chahe to kiski majaal hai ke usko is irade se baaz rakh sakey? Humne to isi tarah har giroh ke liye uske amal ko khushnumna bana diya hai, phir unhein apne Rubb hi ki taraf palat kar aana hai, us waqt woh unhein bata dega ke woh kya karte rahey hain. Shoaib ke jhutlane waley farazu e kaar barbaad ho kar rahey.

  TERI YAAD AANE LAGI FALAK MP3 SONG DOWNLOAD FREE

Aey logon jo iman laaye ho, jo paak cheezein Allah ne tumhare liye halal ki hain unhein haram na karlo aur hadh se tajawuz na karo, Allah ko zyadati karne waley sakht tafazu hain.

Aur Aey iman laane waalon! Kya tum us waqt haazir thay jab Allah ne inke haraam honay ka hukum tumhein diya tha? Yeh hai woh hidayat jo tumhare Rubb ne tumhein ki hai, shayad ke tum jeetayy se bacho.

jeetay ga is bar tarazu

Hum jisey chahte hain buland martabe ata karte hain. Jo zameen acchi hoti hai woh apne Rubb ke hukum se khoob phal phool laati hai aur jo zameen kharab hoti hai ussey naqis poor paidawar ke siwa kuch nahin nikalta. Lihaza tum khuda ke nazil karda kanoon ke mutabiq logon ke maamlaat ka faisla karo aur jo haqq tumhare paas aaya ttarazu ussey mooh moad kar inki khwahishat ki pairwi na karo.

Ispar bhi agar tum unhein door phenko ge to zaalimon mein shumar hogey. Jab tum dekho ke log hamari aayat par nukhta chiniyan engaged in blasphemy kar rahey hain to unke paas se hat jao yahan tak ke woh is guftagu ko chodh kar dusri baaton mein lag jayein aur agar kabhi shaytan tumhein bhulawe mein daal de to jis waqt tumhein is galati ka ehsaas ho jaye uske baad phir aisey zaalim logon ke paas na baitho.

Kaho, mujhey to yahi hukum diya gaya hai ke sabse pehle main uske aagey sar tasleem gx karoon aur takeed ki gayi hai ke koi shirk karta hai to karey tu bahar-haal mushrikon mein shamil na ho.

Aur jabke Allah humein seedha raasta dikha chuka hai to kya ab hum ultey paaon phir jayein? Adal insaf karo, yeh khuda ya se zyada munasibat rakhta hai, Allah se darr kar kaam karte raho, jo kuch tum karte ho Allah ussey puri tarah ba-khabar hai.

Jeetay Ga Is Baar Tarazu….. Listen Beautiful JI Tarana

Yaqeen rakkho ke woh kaafiron ko tumhare muqable mein kamiyabi ki raah hargiz na dikhayega. Yaad karo wo mauqa jabke Allah tumse wada kar raha tha ke dono girohon abr se ek tumhein mil jayega.

Hamari makhlooq mein ek giroh aisa bhi hai jo theek theek haqq ke mutaabiq hidayat aur haqq hi ke mutaabiq insaf karta hai. Khoob jaan lo ke jin logon ne kufr ka rawayya ikhtiyar kiya hai, agar unke qabze mein saari zameen ki daulat ho aur itni hi aur iske saath aur woh chahein ke isey fidiye mein de kar roz e qayamat ke azaab se bach jayein, tab bhi woh unse qabool na ki jayegi aur unhein dardnaak saza milkar rahegi.

Kaun hai jissey tum museebat ke waqt gidhgida, gidhgida kar aur chupke chupke duaein maangte ho? Yaad karo woh waqt jab Allah ne qaum e Aad ke baad tumhein uska jaanasheen successors banaya aur tumko zameen mein yeh manzilat bakshi ke aaj tum uske humwar maidaano mein aali shaan mahal banate aur uske pahadon ko makanaat ki shakal mein tarashte ho.

  SAMA GANA LOLANE SONG DOWNLOAD

Haan magar yeh Quran suna kar naseehat aur tambeeh warn karte raho ke kahin koi shaks apne kiye kartooton ke wabal mein giraftar na ho jaaye, aut giraftar bhi is haal mein ho ke Allah se bachane wala koi haami o madadgaar aur koi sifarishi iske liye na ho, aur agar woh har mumkin cheez fidiye mein dekar chootna chahe to woh bhi ussey qabool na ki jaye, kyunke aisey log to khud apni kamayi ke nateeje mein pakde jayegi, inko to apne inkar e haqq ke muawaze mein khaulta hua paani peenay ko aur dardnaak azaab bhugatne ko milega.

Yeh log jab koi sharmnaak kaam karte hain to kehte hain humne apne baap dada ko isi tareeqe par paya hai aur Allah hi ne humein aisa karne ka hukum diya hai. Phir humne Moosa ko kitaab ata ki thi jo bhalayi ki rawish ikhtar karne waley insan par niyamat ki takmeel aur har zaroori cheez ki tafseel aur sarasar hidayat aur rehmat thi aur is liye bani israel ko di gayi thi bat shayad log apne Rubb ki mulaqat par iman tatazu.

Hamara Jfetay tumhare paas aa gaya hai jo kitab e ilahi ki bahut si un baaton ko tumhare saamne khol raha hai jin par tum purda dala karte thay, aur bahut si baaton se darguzar bhi kar jaata hai, tumhare paas Allah ki taraf se roshni aa gayi hai aur ek aisi haqq numa kitaab.

Chode Bar Abe Ga free mp4 video download |

Dekho, kis tarah hum baar baar apni naishaniyan unke saamne pesh karte hain aur phir yeh kis tarah unse nazar chura jaate hain. Ehram ki halat mein shikar na maaro, aur agar tum mein se koi jaan boojh kar aisa kar guzre to jo jaanwar usne maara ho usi ke hum palla similar ek jaanwar usi maweshiyon mein se nazar dena hoga, jiska faisla tum mein se do aadil tarqzu aadmi karenge, aur yeh nazarana Kaaba pahunchaya jaayega, ya nahin to is gunaah ke kaffare mein chand miskeeno ko khana khilana hoga, ya iske ba-qadr ueetay rakhne honge, taa-ke woh apne kiye ka maza chakkhey, pehle jo kuch ho chukka usey Allah ne maaf kar diya, lekin ab agar kisi ne is harkat ka iaada kiya to ussey Allah badla lega, Allah sab par gaalib hai aur badla lene ki taaqat rakhta hai.

Unhon ne kaha hum bas yeh chahte hain ke is khwan se khana khayein aur hamare dil mutmaeen staisfied hon aur humein maloom ho jaye ke aap ne jo kuch humse kaha hai woh sach hai aur hum ispar gawah hon.